Wuudis Business on metsänhoitopalveluiden tuottajille suunnattu palvelukokonaisuus.

Wuudis Business yhdistää metsäsuunnitelman helppokäyttöiseen projektin hallintatyökaluun.

Wuudis projektinhallinnan avulla kokoat useamman asiakkaasi metsänhoitotoimet helposti yhden projektin alle, toteutat ne kokonaisuutena, teet omavalvonnan, päivität tiedot suoraan metsäsuunnitelmaan  ja raportoit työsi tuloksista tosiaikaisesti suoraan asiakkaillesi.

Asiakaskohtainen toteutus rakentuu vaiheittain ohjelmistokehitysprojektin kautta. Kokonaisuus koostetaan olemassa olevista tai asiakastapausta varten kehitetyistä Wuudis-palvelukomponenteista.

Ketterän ohjelmistokehityksen periaatteella toteutetuissa ohjelmistoprojekteissa toimivia ohjelmistokomponetteja pystytään toimittamaan jo huomattavan paljon ennen kokonaisuuden valmistumista.

Referenssit