I Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö (1-12)

II Käyttöehdot (1-3)

I Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Käyttäjän henkilökohtainen tietosuoja on Wuudikselle erityisen tärkeä asia. Oheisessa rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytänteessä yksilöimme käyttäjärekisterin ylläpidosta ja tietojen koskemattomuudesta vastaavat tahot sekä kerromme periaatteet, joilla keräämiämme tietoja käytetään ja käsitellään. Periaatteet noudattavat Suomen lainsäädännön mukaista henkilötietolakia.

Hyväksymällä rekisteri- ja tietosuojaselosteen pääset etenemään rekisteröitymisessä palveluumme.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Rekisterinpitäjä, MHG Systems Oy, kerää ja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi olemassa olevan henkilötietoja suojaavan lainsäädännön mukaisesti (Direktiivi 95/46/EC , Henkilötietolaki (523/99) 10 §)

MHG Systems Oy

Kiillekuja 1, 50100 Mikkeli

Y-tunnus 1962609-7

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Seppo Huurinainen

Puh. +358 4458149 50

Sähköposti: seppo.huurinainen@mhgsystems.com

3. Rekisterin nimi

MHG Systems Oy:n Wuudis-palvelun käyttäjärekisteri, joka on osa MHG Systems Oy:n IT- metsäpalveluiden käyttäjärekisteriä (myöhemmin tässä selosteessa viitattu Metsäpaikka.fi).

4. Rekisteriin keräämiemme henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttäjäreksiteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin

  1. asiakassuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä yhteydenotto asiakkaaseen
  2. markkinointi
  3. muut prosessit, joilla pyritään kehittämään Wuudis–palvelua tai muita MHG Systems Oy:n IT –palveluita
  4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin kerätään seuraavat tiedot

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennamme ja käytämme Wuudis-palvelun käyttäjästä vain sellaiset tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään ja palvelua käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, kolmannet osapuolet ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Wuudis ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän erillistä lupaa. Poikkeuksena tilanteet, joissa lainsäädäntö erityisessä tapauksessa edellyttää tietojen luovuttamista.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin kerättyjen tietojen suojaus ja koskemattomuus pyritään varmistamaan useassa vaiheessa.

Wuudis käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän sähköiseen tietokantaan. Tietokantaan tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Pääsy tietokantaan vaatii työntekijältä henkilöllisyyden varmentamista, ts. salasanan ja käyttäjätunnuksen. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa rekisterinpitäjän toimitiloissa. Tiedoista otetaan varmuuskopiot säännöllisin väliajoin. Kaikki liittyvät sopimukset, paperikopiot ja dokumentit säilytetään Wuudisin toimitiloissa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Wuudis rekisteröitymisen yhteydessä luovutetut yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mikäli käyttäjä ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Palvelun käyttäjänä sinulla on aina oikeus kieltää tietojen luovuttaminen yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Mikäli haluat kieltää käytön, kielto tulee tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle (ks. yhteystiedot yllä).

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus

Rekisterin tulee vastata käyttötarkoitustaan. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käyttötarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on aina oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot, sekä pyytää tietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietosi poistetaan aina asianmukaisesti, poikkeuksena tilanteet, joissa lainsäädäntö erityisessä tapauksessa estää tietojen poistamisen.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle (ks. yhteystiedot yllä).

12. Oikeus perua tietojen käyttöoikeus

Voit perua tietojesi käyttöoikeuden markkinointitarkoituksiin milloin tahansa. Wuudikseen rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa kirjallisessa muodossa (sähköpostitse tai kirjeitse) rekisteristä vastaavalle henkilölle (ks. yhteystiedot yllä).

II Käyttöehdot

Hyväksymällä käyttöehdot voit jatkaa rekisteröitymistäsi palveluun.

1.Tekijänoikeus

Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat MHG Systems Oy: lle (MHG Systems Oy, Kiillekuja 1, 50100 Mikkeli, Suomi).

2. Muutokset, virheet ja vastuunrajoitukset

Käyttäessäsi MHG Systems Oy:n palveluita vastaat itse kaikista palveluiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Wuudis tarjoaa palvelunsa siten kuin ne ovat käytettävissä ja saatavilla.

MHG Systems Oy varaa oikeuden luoda käyttörajoituksia palveluun.

MHG Systems Oy varaa oikeuden muuttaa tai keskeyttää palveluita tai estää niihin pääsy, tilanteen niin vaatiessa.

MHG Systems Oy ei takaa, että sen tarjoama palvelu on saatavana keskeytyksettä ja virheettömästi, tai että palvelussa tai palvelua välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Wuudis Oy ei takaa sen palveluissa esiintyvien mahdollisten virheiden korjaamista.

MHG Systems Oy ei vastaa suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista, menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, mikäli palvelujen sisältöä ei pystytä käyttämään tai käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe tai viive, tai mikäli kyseessä on virus tai linja- tai järjestelmävirhe. Tämä koskee myös tapauksia, joissa MHG Systems Oy:lle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista.

Käyttäjä vastaa itse palvelussa käsittelemästään sisällöstä ja tiedosta. Tietojen tai muun informaation poisto, tallentaminen ja lähettäminen ovat käyttäjän vastuulla.

MHG Systems Oy ei myöskään vastaa edellä mainituista menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että MHG Systems Oy:n palvelua tai jotakin palveluun linkitettyä kohdetta selaillaan. Kaikki palveluihimme ladattava materiaali on käyttäjän omalla vastuulla. MHG Systems Oy ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien sisällöstä tai toimista.

4. Laki ja oikeuspaikka

Kaikki palveluista mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Mikkelin käräjäoikeudessa.

Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat palveluitamme, ota yhteyttä wuudis@wuudis.com.