ICT4Forest-hanke kehittää dynaamisia monitorointi- ja inventointipalveluja metsäomaisuuden hoitoon

Toukokuun alussa alkaneessa 2-vuotisessa hankkeessa  integroidaan ja kaupallistetaan belgialaisen Spacebellin satelliittikuvatulkintaan perustuvia monitorointipalveluja Wuudis-palvelualustaan hyödyntämällä tekoälyä, ilmaista SENTINEL- ym. satelliittitietoa ja käytettävissä olevaa avointa dataa mm. Suomen Metsäkeskuksesta ja muista tietolähteistä. Hanke on budjetiltaan 996 000 € ja puoliksi Euroopan avaruusjärjestö ESA:n rahoittama. Siinä on mukana pilotoimassa suomalaisia, belgialaisia ja espanjalaisia viranomaistahoja , metsänhoitoyhdistyksiä ja metsäpalveluyrityksiä.

Hankkeen fokuksessa on dynaamisen ja autonomisen metsäinventointi-, metsän terveys- ja metsien käytön monitorointipalvelun kehittäminen”, kertoo Business Developer Sudip Kumar Pal Wuudis Solutions Oy:stä.

Metsätalous on perinteisesti ollut paikallista liiketoimintaa, jolla on maa- ja aluekohtaisia poikkeavia ​​käytäntöjä. Metsätalouden harjoittamisen kulmakivenä on globaalisti metsänhoitosuunnitelma, jota päivitetään tyypillisesti 10–15 vuoden välein. Metsäasiantuntijat käyttävät hyödykseen  erityyppisiä metsätietolähteitä: mitattua puusto- ja maastotietoa, ilmakuvia, joskus satelliittitietoja ja mallinnustyökaluja metsäsuunnitelmien ja hoitopalvelujen tarjoamiseksi metsänomistajille. Yleisesti suunnitelmat toimitetaan vielä Euroopassa paperilla. Suunnitelman päivittäminen tarjotaan maksullisena konsulttipalveluna, mikä lisää kustannuksia.


Kuva 1a: Wuudis-palvelualusta metsävaratietojen hallintaan ja seurantaan.
Kuva 1b: Tärkeimpien puulajien tunnistaminen perustuu Sentinel-2-kuviin. Kuvien ajallinen saatavuus ja kohtuullinen resoluutio mahdollistavat säännöllisen metsäseurannan.

Kehitettävä palvelu tulee  tarjoamaan jatkuvasti päivittyvää metsien monitorointi- ja inventointitietoa Wuudis-palvelussa, mikä on helposti integroitavissa asiakkaiden omiin IT-järjestelmiin. Hankkeen aikana palvelua tarjotaan nykyisille ja uusille pilottiasiakkaille alennetulla hinnalla. 

Lisätiedot:

Sudip Kumar Pal, Business Developer, Wuudis Solutions Oy

sudip.kumar@wuudis.com

Seppo Huurinainen, CEO, Wuudis Solutions Oy

seppo.huurinainen@wuudis.com

Stephanie Bonnet, Remote Sensing Engineer, SPACEBEL SA

stephanie.bonnet@spacebel.be

Pietro Ceccato, Business Unit Manager, SPACEBEL SA

pietro.ceccato@spacebel.be

Anouk Ville, Remote Sensing Engineer, SPACEBEL SA

anouk.ville@spacebel.be

Jaa llä
Facebook
Jaa llä
Twitter
Jaa llä
LinkedIn
Jaa llä
Pinterest