Kohti automaattista metsätietopalvelua

Satelliitit ja dronet avuksi valvontaan ja metsätiedon automaattisen tuottamiseen

Kirjoitimme teeman inspiroimana blogiimme artikkelin nykyisestä metsätiedonkeruusta ja siitä, mihin metsätietopalvelu nykyisen ja uuden teknologian mahdollistamana voisi mennä lähitulevaisuudessa.

Metsäkeskus inventoi metsät Suomessa kymmenen vuoden välein. Inventointien välillä tietoja pyritään ajantasaistamaan eri tavoin, jotta metsänomistajilla ja muilla toimijoilla olisi käytettävissä päätöksenteon tukena mahdollisimman täsmällistä metsävaratietoa. Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoihin sekä inventoitavalta alueelta mitattuun paikalliseen koeala-aineistoon. Kallis koealatietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta koealoilta mitatut tunnukset voidaan yleistää laskentamalleilla kuviotasolle.

Laserkeilaus tuottaa kohtuullisen tarkkaa tieto puuston kokonaistilavuudesta ja pääpuulajeista. Laserkeilauksella ei kuitenkaan saada luotettavaa tietoa taimikoista tai epätasaisesti kasvavista metsistä.

Eri palveluntarjoajat tarjoavat lisäksi perinteisiä metsäsuunnitelmia n. 15 euron hehtaarihintaan. Perinteisten metsäsuunnitelmien toivotaan aktivoivan metsänomistajia panostamaan metsäomaisuutensa hoitamiseen. Antaahan metsäsuunnitelma hyvin tehtynä suhteellisen tarkan kuvan metsäomaisuuden arvosta, hoitotarpeista ja tuotoista. Kuitenkin vain reilu 10 prosenttia metsänomistajista ymmärtää hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan metsävarallisuutensa arvon Suomessa! Jokin on pahasti pielessä vaikka yleisesti rummutetaan, että Suomessa metsien hoito on esimerkillisellä tasolla.

Euroopan Unioni on panostanut SENTINEL-satelliittijärjestelmän rakentamiseen. EU-kansalaisten verovaroja on käytetty satelliittijärjestelmän pystyttämiseen jo lähemmäs 10 mrd euroa. Suomikin on saanut ensimmäiset omat satelliittinsa avaruuteen. Dronet ovat myös hivuttautuneet metsään tekemään yksinpuin inventointeja ja kuvaamaan myytäviä metsätiloja.

Toistaiseksi laajimmassa Euroopassa toteutetussa Big Data -hankkeessa, DataBiossa, olemme kehittäneet Sentinel- ja kaupallisiin satelliittikuviin sekä dronella ja multi-/hyperspektrikameralla tehtäviä monitorointi- ja inventointipalveluita. Nämä satelliitti- kuin dronepohjaiset palvelut ovat nyt ostettavissa globaalisti toimitettuna.

Seuraavaksi panostamme voimakkaasti tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen. Näköpiirissä on yksinpuin tuotettava metsätieto, mitä voidaan myös automaattisesti ja siten nykyistä paljon kustannustehokkaammin päivittää niin viranomaisten, metsänomistajien kuin muiden toimijoiden käyttöön – lähes ajantasaisesti!

Seppo Huurinainen, FL, MML, CEO

Jaa llä
Facebook
Jaa llä
Twitter
Jaa llä
LinkedIn
Jaa llä
Pinterest