Wuudis nyt Amerikassa!

Wuudis nyt Amerikassa!

Metsädigiä Amerikkaan.

Wuudis jatkaa maailman valloitustaan. Nyt vuorossa on USA.

Metsänhoidon digitalisoitumista käsittelevässä artikkelissa Insights Success -julkaisussa Wuudis Solutions Oy:n toimitusjohtaja Seppo Huurinainen visioi metsänhoidon digitaalisen tulevaisuuden levittäytymistä koko mailmaan!

Wuudis Solutions tarjoaa helppokäyttöistä metsäomaisuuden hallintaa niin tavalliselle kuluttajalle kuin metsäammattilaisellekin.

Wuudis tarjoaa palveluita myös isoille organisaatioille

Wuudis Business on ratkaisu isojen organisaatioiden metsätiedon keruun ja tiedon hallitun jakamisen asettamiin haasteisiin. Organiosaatiokohtainen ketterä kehitysprojekti tuottaa komponentteja tiedon keräämiseksi organisaation jo olemassaoleviiin tietojärjetelmiin mobiilisti missä ja milloin tahansa. Haluttu osa kerätystä tiedosta on myös hallitusti julkaistavissa joko vapaasti kaikkien nähtäville tai suunnatusti vain halutuille tahoille.