Identify precise information on urgent care works and seedling thinning sites with integrated Wuudis and Terramonitor satellite-based service Forest management arrears have increased since the 1990s. In Finland, there were 1.5 million ...

Jatka lukemista

Täsmätietoa kiireellisistä varhaisperkaus- ja taimikonhoitokohteista Wuudiksen ja Terramonitorin uuden palvelun avulla. Metsänhoitorästit ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen. Suomessa oli taimikonhoito- ja ensiharvennusrästejä 1,5 ...

Jatka lukemista