Metsänomistaja - Mitä mieltä Wuudiksesta?

Jaakko Temmes, DI, metsänomistaja

Olen ollut Wuudis-käyttäjä koko sen ajan, kun Wuudis on ollut markkinoilla. Wuudiksen mobiilikäyttö on vapauttanut minut kokonaan kuviokarttojen tulosteista ja tuonut mukaan metsässä kulkemiseen hyvät pohjakartat ja paikannuksen. Kilpailijoista poiketen Wuudis on aina tarjonnut myös mahdollisuuden täydentää tai korjata metsävaratietoa joko metsässä kulkiessa tai työpöydän ääressä käyttäen Wuudiksen selainliittymää.

Wuudis on toiminut tien näyttäjänä siinä, mitä kaikkea metsävaratiedon digitalisaatio voi tarkoittaa. Näen paljon potentiaalia siinä, että tieto saadaan kulkemaan sujuvasti sovelluksesta toiseen ja että sovelluksia on runsaasti tarjolla eri metsien hoidon ja käytön vaiheisiin.

Kuva: Jaakko Temmes

Kalle Karttunen, MMT, metsänomistaja ja metsänomistajakouluttaja

Kuva: Kimmo Räisänen

Olen hyödyntänyt Wuudis palvelua itse metsänomistajana sekä esitellyt sen mahdollisuuksia muille metsänomistajille ”Kasva metsäsi mukana” metsänomistajakursseilla. Wuudis tarjoaa jatkumon metsään.fi laserkeilausaineiston joustavampaan hyödyntämiseen. Kuviotietojen ja -rajojen muokkaus, tilatietojen jakaminen sekä monipuolisten kartta ja paikkatieto-ominaisuuksien hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia omaehtoiseen metsien hallinnointiin.

Näitä ominaisuuksia pystyn hyödyntämään niin omien kuin hallinnoitavien metsienkin hoidossa. Lisäksi metsänomistajien koulutuksessa palvelun ominaisuudet mahdollistavat metsänomistajien omien tavoitteiden mukaisen lähestymistavan metsäomaisuuden hoitoon ja hallinnointiin.