Kalle Karttunen, MMT, metsänomistaja ja metsänomistajakouluttaja

Olen hyödyntänyt Wuudis palvelua itse metsänomistajana sekä esitellyt sen mahdollisuuksia muille metsänomistajille ”Kasva metsäsi mukana” metsänomistajakursseilla. Wuudis tarjoaa jatkumon metsään.fi laserkeilausaineiston joustavampaan hyödyntämiseen. Kuviotietojen ja -rajojen muokkaus, tilatietojen jakaminen sekä monipuolisten kartta ja paikkatieto-ominaisuuksien hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia omaehtoiseen metsien hallinnointiin.

Näitä ominaisuuksia pystyn hyödyntämään niin omien kuin hallinnoitavien metsienkin hoidossa. Lisäksi metsänomistajien koulutuksessa palvelun ominaisuudet mahdollistavat metsänomistajien omien tavoitteiden mukaisen lähestymistavan metsäomaisuuden hoitoon ja hallinnointiin.

www.karttuva.fi

Kuva: Kimmo Räisänen

Kuva: Kimmo Räisänen