TTS Työtehoseura

Wuudis toimitti TTS Työtehoseuralle työkalun koulutustarkoitukseen. Yhteistyömme koostuu kehitysprojektista, jossa toteutettiin TTS Työtehoseuran vaatimukset täyttävä toiminnallisuus sekä toteutetun toiminnallisuuden ja koulutusympäristön ylläpidosta osana Wuudis Team -palvelua.

Työkalu mahdollistaa harvennushakkuiden omavalvonnan korjuutyön ohessa. Omavalvontasovelluksella voidaan tehdä harvennusten ja energiapuun korjuun laadun valvontaa. Metsäkoneenkuljettaja tekee omavalvonnan mittaukset helposti ja nopeasti koneen ohjaamosta käsin.  

Sovellus hyödyntää päätelaiteen ominaisuuksia koealojen paikantamiseen. Työkohdekuviot voi tehdä itse tai käyttää esimerkiksi metsään.fi -palvelusta saatavaa metsävaratietoa. Tiedonkeruu onnistuu myös tilanteessa, jossa tietoliikenneyhteyttä ei ole koska tiedot tallentuvat tällöinkin sovellukseen ja päivittyvät automaattisesti heti kun nettiyhteys on käytettävissä.