Wuudis Business

Miksi Wuudis Business?

Wuudis Business on Wuudis-palvelualustaan perustuva, asiakaskohtaisesti toteutettu Wuudis-palvelukokonaisuus sopeutettuna asiakkaan tarpeisiin.  

Asiakaskohtainen toteutus rakentuu vaiheittain ohjelmistokehitysprojektin kautta. Kokonaisuus koostetaan olemassa olevista ja asiakastapausta varten kehitetyistä Wuudis-palvelukomponenteista sekä kokonaisuuteen saumattomasti rajapintojen kautta integroitavista kolmannen osapuolen palveluista.

Asiakaskohtainen palvelutuote julkaistaan joko osana yleistä Wuudis SaaS -palvelua tai toteutetaan tarvittaessa itsenäisenä palvelukokonaisuutena. Itsenäinen palvelukokonaisuus voidaan tuottaa tarvittaessa asiakkaan valitsemalla alustalla ja sillä voi olla itsenäiset ylläpito-, kehitys- ja tukifunktiot. Palvelu julkaistaan joko kokonaan asiakkaan olemassa olevaan tietojärjestelmään integroituna, kustomoituna Wuudis-mobiilipalveluna tai kustomoidun Wuudis-selainkäyttöliittymän kautta.

Palvelun perusajatus on yhdistää ja muokata eri tietolähteistä rajapintojen kautta kerätty data asiakkaan tarpeita palvelevaksi tietotuotteeksi. Asiakaspalvelu voi olla käyttöliittymä, rajapintapalvelu, paikkatieto, kartta, suunnitelma, raportti, simulointi, optimointi, monitorointi, dokumentti tai mikä tahansa näiden yhdistelmä.  

Palvelun luonteen vuoksi ennakkovalmisteluiden merkitys WuudisBusiness-palvelun toteutuksessa korostuu. Asiakaskohtaiset kehitysprojektit toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lopullinen palvelukokonaisuus ja toimitusaika on projektikohtainenPystymme toimittamaan toimivia ohjelmistokomponentteja vaiheittain jo huomattavan paljon ennen kokonaisuuden valmistumista ketterän ohjelmistokehityksemme ansiosta.  

Ketterän ohjelmistokehityksen periaatteella toteutetuissa ohjelmistoprojekteissa toimivia ohjelmistokomponetteja pystytään toimittamaan jo huomattavan paljon ennen kokonaisuuden valmistumista.

Referenssit

Suomen metsäkeskuksen metsäneuvojat käyttävät Wuudis-palvelua päivittäisessä asiakaspalvelutyössään. Metsäkeskuksen palvelu perustuu Wuudis Business -palveluun, johon toteutetun rajapinnan avulla metsäneuvojilla [..]

Useat metsänhoitoyhdistykset käyttävät toimittamaamme kenttätyönohjauspalveluamme omien metsuriensa sekä urakoitsijoiden ohjaukseen. Palvelun avulla saadaan kentältä kerättyä kätevästi toteumatietoja sekä [..]