Om oss

Vem är vi?

Vår utgångspunkt är att skogsägaren ständigt och aktuellt känner till statusen för sin skogsegendom och de åtgärder som vidtagits mot den, och följaktligen känner genomförandena av åtgärderna till skogsägarens avsiktstillstånd. Med hjälp av Wuudis förvaltar skogsoperatörerna klientens skogstillgångar holistiskt och öppet och respekterar skogsägarens vilja och vision.

Tydliga och lättanvända terrängapplikationer för mobila enheter är våra kärnkompetenser. Vi överför agilely den kunskap vi har samlat under årens lopp till våra kunder med våra flexibla och användarvänliga applikationstjänster.

Wuudis växer och utvecklas. Du kan också vara involverad i de nya funktionaliteter som produceras av vårt agila programvaruutvecklingsteam, som publiceras med jämna mellanrum.

Seppo Huurinainen

VD

+358 44 581 4950
seppo.huurinainen@wuudis.com

Veli-Matti Plosila

CTO

+358 50 911 0812
veli-matti.plosila@wuudis.com

Sudip Kumar Pal

Affärsutvecklare

+358 50 431 7937
sudip.kumar@wuudis.com

Jenni Heinänen

KONTOCHEF

+358 50 465 2458
jenni.heinanen@wuudis.com

Vårt företag värderar

Kundnöjdhet

Vi håller våra kunder nöjda genom att ständigt utveckla våra tjänster, hålla våra löften och göra vårt arbete med kvalitet.

Förtroende

Vår verksamhet bygger på ärlighet och öppenhet gentemot våra kunder och partners.

Lagarbete och lärande

Vi arbetar som ett team för att uppnå en gemensam vision.

vår mission

Wuudis gör det möjligt för nya typer av affärsmodeller att förbättra avkastningen på skogstillgångar i hela värdenätverket.

syn

Vi växer till en av de ledande tillverkarna av IT-lösningar för omfattande hantering av skogstillgångar med den senaste tekniken.

Forskning och utveckling

Vi deltar aktivt i internationella FoU-projekt för bioenergi och skogsbruk så att vi kan använda den senaste informationen som genereras i dem för att utveckla våra egna tjänster. Wuudis Solutions Oy övervakar noggrant de senaste metoderna och tekniska utvecklingssteg inom bioenergi och skogsbruk.

DataBio fokuserar på att producera de bästa råvarorna för jordbruk, skogsbruk och fiske för bioindustrins behov, för att producera livsmedel, energi och biomaterial på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. För att uppnå sina mål utnyttjar DataBio innovativa IKT-lösningar och dataflöden baserade på sensordata och fjärrkännande för att tillhandahålla strömlinjeformad infrastruktur för gruvdrift, bearbetning och visualisering för att stödja beslutsfattande inom bioekonominsektorn.

DataBio-projektet syftar till att öka volymen, produktiviteten och konkurrenskraften för den europeiska bioekonomin med 25% med big data och att visa förbättringar genom storskaliga piloter inom skogsbruk, jordbruk och fiskerisektorer. Projektet ser bioekonomin som en helhet som producerar mat, energi och material och har interna kopplingar. Fokus ligger på leveranskedjor, resursoptimering och resurshantering.

Projektet kommer att använda sig av befintliga databanker (t.ex. skogs-, skörds- och fiskeridata) och utveckla nya digitala tjänster samt nya big data-applikationer. Vi är ledare för skogsbrukspilotarbetspaketet i projektet. Förutom Finland kommer piloterna som använder Wuudis-tjänsten som plattform att implementeras i Belgien, Tjeckien och Spanien.

För mer information:

Hemsida för DataBio-projektet

Nyhetsbrev 1/2017 (engelska)

Prenumerera på DataBio-projektets nyhetsbrev (engelska)

I SLOPE-projektet var vi ansvariga för arkitekturen för skogsinformationssystemet, utvecklade mobila lösningar för att förbättra logistiken, byggde en elektronisk marknadsplats för biomassa och trä och integrerade många sensorer och databaser i systemet.

Som projektpartner (Spanien) byggde och piloterade vi ett ERP-system för hantering av olika energigrödeförsörjningskedjor från fält och skog till slutanvändning. Molntjänsten byggd som ett resultat av projektet med sina mobila lösningar möjliggör uppdaterad övervakning av öppenhet och hållbarhet i produktion och leveranser.

Vi är det enda små och medelstora företaget i projektet som förser doktoranden med en forskningsmiljö och bygger hållbarhetsverktyg i ERP-systemet för biomassa, MHG Biomass Manager, för att verifiera hållbarheten för biomassaproduktion och leveranskedjor.

För mer information:

Slottprojektets hemsida

Beskrivning av doktorand och forskning

I projektet byggde och piloterade vi ett biomassa-lagerkoncept och ett verktyg för genomförbarhetsstudier av biomassabaserade kraftverk i Central Kalimantan, Indonesien.

För mer information:

Hemsida för EEP Indonesien-projektet

SV_AA_LOGO_Wuudis_Solutions_Oy_EN_399305_web