Nytt företag från DataBio-projektet

Ny teknik, öppen data och digitalisering är fördelaktigt för skogsindustrin i framtiden. EU-kommissionen finansierade det största big data-projektet inom bioekonomi. DataBio-projektet demonstrerade användningen av nya typer av satellit-, drone- och mobiltjänster för myndigheter och andra skogsoperatörer.

”Dessa nya metoder och affärsmodeller har utvecklats och pilotats utöver Finland i Belgien, Tjeckien och Spanien,” förklarar Seppo Huurinainen, Koordinator för skogsbrukspiloterna i projektet från Wuudis Solutions Oy. Erfarenheten av detta 3-åriga projekt som slutar i december har varit mycket bra.

Innovationerna som utvecklats i projektet har erkänts av Big Data och AI-tävlingar i Europa och till exempel har satellitövervakning av skogshälsa införts i Tjeckien som en del av myndighetskontrollen. De skogsstandarder som finns i Finland har hjälpt Wuudis Solutions att bygga skalbara tjänster för skogsinformation, inklusive Spanien och Belgien.

Satellitövervakning i Vallonien

Belgisk partner SPACEBEL har utvecklat kommersiella tjänster som utnyttjar flera öppna skogsdata, kommersiella satellitbilder med mycket hög upplösning (VHR) och andra datakällor för skogsinventarier och hälsoövervakning. Dessa tjänster kommer snart på Wuudis-plattformen för att nå skogsoperatörer i Finland och på andra håll.

Barkövervakning i Tjeckien

Václav Tomášek Chef för sektionen för skogsförvaltning
Václav Tomášek berättade om skador på barkbaggar i gran dominerade skogar i Tjeckien.

I Tjeckien, den nya Sentinel-2 och Planet satellitdatadriven servicekoncept kommersialiserades för övervakning och förebyggande av skador på barkbaggar i granskogar.

Eukalyptusplantageövervakning i Spanien

I Spanien var fokus för forsknings- och utvecklingsarbete att utveckla metoder för identifiering och förebyggande av främmande arter i Eukalyptusplantager samt pilotering av Wuudis tjänster för skogsföreningsföreningar.

Mobilapp för kvalitetsskog i Finland

I Finland utvecklades i sin tur ansökan om kvalitetskontroll för skogsarbetet för subventionering och medborgarnas app för övervakning av skogsskador visualiserade på Finska skogscentrets karttjänst fritt för granskning.

Piloternas resultat presenterades för intressenterna i början av oktober 2019 på Databio-seminariet i Helsingfors. Det två dagar långa evenemanget involverade hundratals inbjudna gäster från inhemska och internationella skogsorganisationer. Engelskspråkiga presentationer är tillgängliga här.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
Linkedin
Dela på pinterest
pinte