TTS Työtehoseura

Wuudis gav TTS Työtehoseura ett verktyg för utbildningsändamål. Vårt samarbete består av ett utvecklingsprojekt där funktionaliteten som uppfyller kraven i TTS Työtehoseura implementerades samt underhåll av den implementerade funktionaliteten och utbildningsmiljön som en del av Wuudis Team-tjänsten.

Verktyget möjliggör självövervakning av tunnningsoperationer utöver skördarbete. Självövervakningsapplikationen kan användas för att övervaka kvaliteten på tunnningen och energivärden. Forest Maskinoperatör fabrikat självövervakning mätningar enkelt och snabbt från maskinens hytt.  

Ansökan fördeldenna sljudenhetsfunktioner plats för testplatser. Arbetsobjektmönster kan göras av dig själv eller användning till exempel information om skogsresurser från metsään.fi-tjänsten. Datainsamlingen är också framgångsrik i en situation där det inte finns någon kommunikationsanslutning, eftersom uppgifterna fortfarande lagras i applikationen och uppdateras automatiskt så snart Internet-anslutningen är tillgänglig. 

SV_AA_LOGO_Wuudis_Solutions_Oy_EN_399305_web