Servicevillkor

Dessa är de allmänna användarvillkoren för Wuudis Solutions Oys informationssystemtjänster (nedan kallad ”tjänst”). Dessa användarvillkor är bindande för alla användare av tjänsten ("användaren"), om inte annat avtalats. Förberedd 4 maj 2018. Senast uppdaterad 8 oktober 2018.

1 Upphovsrätt och kontaktinformation

Ägandet till materialet i tjänsterna och alla upphovsrättar tillhör Wuudis Solutions Oy (Wuudis Solutions Oy, 1962609-7, Kiillekuja 1, 50130 Mikkeli, Finland).

Om du har några kommentarer eller frågor angående våra tjänster, vänligen kontakta vår kundservice: support@wuudis.com

2 Användarens ansvar och skyldigheter

Genom att registrera sig som en användare av tjänsten eller ge samtycke till att utföra registreringen på användarens vägnar, accepterar användaren dessa användarvillkor. Du har fått en personlig rätt att använda tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor och andra villkor som rör tjänsten eller enskilda delar därav.

Vid registreringen för tjänsten måste användaren tillhandahålla den identifieringsinformation som krävs i registreringsformuläret. För att använda tjänsten får användaren ett lösenord och ett användar-ID, vilket gör att användaren kan logga in på tjänsten. Lösenordet och användarnamnet är personligt och får inte avslöjas eller avslöjas för någon tredje part. Användaren ansvarar för all användning av tjänsten med det användarnamnet och lösenordet. Om lösenordet eller användarnamnet blir känt för tredje part måste detta rapporteras omedelbart till Wuudis Solutions Oys kundtjänst.

Du är ansvarig för att se till att du har alla nödvändiga upphovsrätt och andra rättigheter och / eller samtycke av rättighetshavarna till det material som publiceras på Tjänsten och till allt annat material som du skickar, överför eller lagrar på Tjänsten.

Användaren har inte rätt att tilldela eller överföra rätten att använda tjänsten till en tredje part. Wuudis Solutions Oy kan vägra att tillhandahålla ett användar-ID eller avbryta det beviljade användar-ID om användaren har handlat eller agerar i strid med användarvillkoren, lagen eller goda sätt. Underlåtenhet att betala för delar av betalda tjänster kan också leda till att tillgången upphör.

3 Uppdrag och ansvar för Wuudis Solutions Oy

Wuudis Solutions Oy erbjuder sina tjänster eftersom de är tillgängliga och tillgängliga. I princip finns tjänsterna tillgängliga dygnet runt och Wuudis Solutions Oys uppgift är att försöka minimera avbrott. Ansvaret relaterat till säkerhet och personuppgifter för tjänsten beskrivs i kapitel 5.

Wuudis Solutions Oy har rätt att tillfälligt inaktivera tjänsten eller en del därav på grund av underhåll, installation av hårdvara, allmän ordning och säkerhet, överdriven systembelastning eller andra nödvändiga skäl. Wuudis Solutions Oy förbehåller sig också rätten att ta bort användaren och informationen från tjänsten om de anses vara skadliga.

Wuudis Solutions Oy garanterar inte att tjänsten som den erbjuder kommer att vara tillgänglig utan avbrott och utan fel. Wuudis Solutions Oy garanterar inte korrigering av fel i sina tjänster. Wuudis Solutions Oy ansvarar inte för direkta, tillfälliga, följd-, indirekta, följd-, special- eller straffförluster, skador, kostnader eller förlorade vinster om innehållet i tjänsterna inte kan användas på grund av ett fel eller annan olägenhet. Wuudis Solutions Oy ansvarar inte för störningar, obehörig användning eller liknande aktiviteter mot den tjänst som användaren använder från datanätverket eller någon annanstans. Detta gäller också i fall där Wuudis Solutions Oy eller dess företrädare informeras om skador, förluster, kostnader eller förlorade vinster.

Användaren ansvarar för innehållet och informationen som behandlas i tjänsten. Det är användarens ansvar att radera, lagra och överföra data eller annan information.

Om användare kommunicerar med varandra genom tjänsten, är Wuudis Solutions Oy inte ansvarig för olägenheter eller skador som kan orsakas för andra användare eller tredje parter genom kommunikation eller annan aktivitet mellan användare.

Wuudis Solutions Oy ansvarar inte heller för ovannämnda förluster, skador, kostnader eller förlorade vinster relaterade till surfningen av Wuudis Solutions Oys tjänst eller föremål kopplade till tjänsten. Allt material som laddas ner till våra tjänster sker på användarens egen risk. Wuudis Solutions Oy är inte heller ansvarigt för innehåll eller handlingar från tredje part.

4 Lag och jurisdiktion

Alla tvister som härrör från tjänsterna kommer att avgöras i enlighet med finsk lag i Mikkeli tingsrätt.

5 Behandling av personuppgifter och datasäkerhet

Wuudis Solutions Oy upprätthåller en beskrivning av tjänsten eller annan beskrivning som krävs enligt EU: s dataskyddsregler för behandling av personuppgifter som utförs i tjänsten, om så krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Wuudis Solutions Oy ansvarar för utrustningens fysiska och digitala datasäkerhet. Wuudis Solutions Oy ser till att lagrade data såväl som serveråtkomsträttigheter och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det tillhör. När data överförs över ett nätverk skyddas det alltid med TLS-teknik.

Behandlingen av personuppgifter beskrivs mer detaljerat i ett separat avsnitt integritetspolicy, som också fungerar som en bilaga till dessa användarvillkor: https://www.wuudis.com/privacy-policy/

SV_AA_LOGO_Wuudis_Solutions_Oy_EN_399305_web