Wuudis Platform

Sinulle räätälöity Wuudis monilähteisen tiedon tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen

Toiminnallinen tieto
Alusta
Sovellus

Alustamme mahdollistaa hajanaisen tiedon hankkimisen, jalostamisen, yhdistelyn ja jakamisen juuri siten kuin Sinä haluat

Asiakaskohtainen toteutus rakentuu  vaiheittain ohjelmistokehitysprojektin kautta. Kokonaisuus koostetaan olemassa olevista ja asiakastapausta varten
kehitetyistä sekä kokonaisuuteen saumattomasti rajapintojen kautta integroitavista kolmannen osapuolen palveluista.
Asiakaskohtainen palvelutuote julkaistaan joko osana yleistä Wuudis SaaS -palvelua tai toteutetaan tarvittaessa itsenäisenä palvelukokonaisuutena.
Itsenäinen palvelukokonaisuus voidaan tuottaa tarvittaessa asiakkaanvalitsemalla alustalla ja sillä voi olla itsenäiset jatkuvan palvelun-, ylläpito-,
kehitys- ja tukifunktiot. Palvelu julkaistaan joko kokonaan asiakkaan olemassaolevaan tietojärjestelmään integroituna, kustomoituna mobiilipalveluna tai kustomoidun selainkäyttöliittymän kautta.
Palvelun perusajatus on yhdistää ja muokata eri tietolähteistä rajapintojen kautta kerätty data asiakkaan tarpeita palvelevaksi tietotuotteeksi.
Asiakaspalvelu voi olla käyttöliittymä, rajapintapalvelu, paikkatieto, kartta, suunnitelma, raportti, simulointi, optimointi, monitorointi, dokumentti tai mikä
tahansa näiden yhdistelmä. Asiakaskohtaiset kehitysprojektit toteutetaan ainatiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Lopullinen palvelukokonaisuus ja toimitusaika on projektikohtainen. Pystymme toimittamaan toimivia ohjelmistokomponentteja vaiheittain jo huomattavan paljon ennen kokonaisuuden valmistumista ketterän ohjelmistokehityksemme ansiosta.

Mistä on kyse? - Vilkaise Wuudis Platform-video koivumetsän alta

Katso video

Referenssit

Suomen metsäkeskuksen metsäneuvojat käyttävät Wuudis-palvelua päivittäisessä asiakaspalvelutyössään. Metsäkeskuksen palvelu perustuu alusta -palveluun, johon toteutetun rajapinnan avulla metsäneuvojilla [..]

Useat metsänhoitoyhdistykset käyttävät toimittamaamme kenttätyönohjauspalveluamme omien metsuriensa sekä urakoitsijoiden ohjaukseen. Palvelun avulla saadaan kentältä kerättyä kätevästi toteumatietoja sekä [..]