Palveluiden käyttöehdot

Tämä on Wuudis Solutions Oy:n tietojärjestelmäpalveluiden (jäljempänä ”palvelu”) yleiset käyttöehdot. Nämä käyttöehdot sitovat kaikkia palvelun käyttäjiä (jäljempänä ”käyttäjä”), jollei muuten ole sovittu. Laadittu 4.5.2018. Viimeisin muutos 8.10.2018.

1 Tekijänoikeus ja yhteystiedot

Palveluiden sisältämän aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Wuudis Solutions Oy:lle (Wuudis Solutions Oy, 1962609-7, Kiillekuja 1, 50130 Mikkeli, Suomi).

Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat palveluitamme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: support@wuudis.com

2 Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tai antamalla hyväksynnän suorittaa rekisteröinti käyttäjän puolesta, käyttäjä hyväksyy nämä palvelun käyttöehdot. Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja muiden palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Rekisteröidyttäessä palveluun, käyttäjän tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, tästä tulee tehdä ilmoitus välittömästi Wuudis Solutions Oy:n asiakaspalveluun.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa palveluun.

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Wuudis Solutions Oy voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten palveluiden osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

3 Wuudis Solutions Oy:n tehtävät ja vastuut

Wuudis Solutions Oy tarjoaa palvelunsa siten kuin ne ovat käytettävissä ja saatavilla. Lähtökohtaisesti palvelut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja Wuudis Solutions Oy:n tehtävänä on pyrkiä minimoimaan katkokset. Palvelun tietoturvaan ja henkilötietoihin liittyvät vastuut on kuvattu luvussa 5.

Wuudis Solutions Oy:llä on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Wuudis Solutions Oy pitää myös oikeuden poistaa käyttäjä ja tiedot palvelusta, mikäli ne koetaan haitalliseksi.

Wuudis Solutions Oy ei takaa, että sen tarjoama palvelu on saatavana keskeytyksettä ja virheettömästi. Wuudis Solutions Oy ei takaa sen palveluissa esiintyvien mahdollisten virheiden korjaamista. Wuudis Solutions Oy ei vastaa suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, mikäli palvelujen sisältöä ei pystytä käyttämään, palvelussa on virhe tai muun haitan takia. Wuudis Solutions Oy ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta käyttäjän käyttämään palveluun kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa Wuudis Solutions Oy:lle tai sen edustajille kerrotaan vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista.

Käyttäjä vastaa itse palvelussa käsittelemästään sisällöstä ja tiedosta. Tietojen tai muun informaation poisto, tallentaminen ja lähettäminen ovat käyttäjän vastuulla.

Mikäli käyttäjät kommunikoivat toistensa kanssa palvelun välityksellä, Wuudis Solutions Oy ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Wuudis Solutions Oy ei myöskään vastaa edellä mainituista menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että Wuudis Solutions Oy:n palvelua tai jotakin palveluun linkitettyä kohdetta selaillaan. Kaikki palveluihimme ladattava materiaali on käyttäjän omalla vastuulla. Wuudis Solutions Oy ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien sisällöstä tai toimista.

4 Laki ja oikeuspaikka

Kaikki palveluista mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Mikkelin käräjäoikeudessa.

5 Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Wuudis Solutions Oy ylläpitää palvelun kuvausta tai muuta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimaa selostetta palvelussa suoritettavista henkilötietojen käsittelytoimista, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö niin edellyttää.

Wuudis Solutions Oy vastaa laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Wuudis Solutions Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kun tietoja siirretään verkon yli, suojataan ne aina TLS-tekniikalla.

Henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin erillisessä tietosuojaselosteessa, joka toimii myös näiden käyttöehtojen liitteenä: https://www.wuudis.com/privacy-policy/