Keitä me olemme?

Wuudis Solutions Oy on aines- ja energiapuun hankinta- ja logistiikkaprosessien toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Olemme innovatiivinen avointen ohjelmistotekniikoiden soveltaja ja tunnustettu biomassaliiketoiminnan syväosaaja. Parhaillaan kehitämme täysin uudenlaisia satelliitti- ym. kaukokartoitusteknologioihin perustuvia palveluita metsien terveydentilan monitorointiin, biomassojen inventointeihin ja metsäomaisuuden hoidon tehostamiseen.

Mobiililaitteilla toimivat palvelut ovat ydinosaamistamme. Tämän tietämyksen siirrämme ketterästi asiakkaidemme käyttöön joustavilla ja käyttäjäystävällisillä sovelluspalveluillamme.

Seppo Huurinainen, CEO, Toimitusjohtaja

+358 44 581 4950
seppo.huurinainen@wuudis.com

Veli-Matti Plosila, CTO, Teknologiavastaava

+358 50 911 0812
veli-matti.plosila@wuudis.com

Sudip Kumar Pal, Business Developer (Global Business)

+358 50 431 7937
sudip.kumar@wuudis.com

Hannu Numminen, Business Developer (Finland)

+358 50 465 2458
hannu.numminen@wuudis.com

Yrityksemme arvot

Asiakastyytyväisyys

Pidämme asiakkaamme tyytyväisinä kehittämällä jatkuvasti palveluitamme, pitämällä lupauksemme ja tekemällä työmme laadukkaasti.

Luottamus

Liiketoimintamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Tiimityö ja oppiminen

Työskentelemme tiiminä yhteisen vision saavuttamiseksi.

Missio

Wuudis mahdollistaa uudenlaiset liiketoimintamallit metsäomaisuuden tuoton parantamiseen koko arvoverkostossa.

Visio

Kasvamme yhdeksi johtavista it-ratkaisujen tuottajista metsäomaisuuden hoidon tehostamiseen sekä aines- ja energiapuun hankintaprosessien ohjaukseen ja valvontaan uusia kustannustehokkaita teknologioita hyödyntäen.

Tutkimus ja kehitys

Osallistumme aktiivisesti kansainvälisiin bioenergia- ja metsäalan T&K-projekteihin, jotta pystymme hyödyntämään niissä tuotettua uusinta tietoa omien palveluidemme kehittämiseen. Wuudis Solutions Oy seuraa tarkasti bioenergia- ja metsäalan uusimpia käytäntöjä ja teknologisia kehitysaskeleita.

Hankkeita

DataBio keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden parhaiden raaka-aineiden tuottamiseen bioteollisuuden tarpeisiin, ravinnon, energian ja biomateriaalien tuottamiseksi vastuullisella ja kestävällä tavalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi DataBio hyödyntää innovatiivisia, anturitietoihin ja kaukokartoitukseen pohjautuvia ICT -ratkaisuja ja tietovirtoja, tarjotakseen virtaviivaisen tiedon louhintaa, prosessointia ja visualisointia palvelevan infrastruktuurin päätöksenteon tueksi biotaloussektorilla.

DataBio-hankkeen tavoitteena on lisätä eurooppalaisen biotalouden volyymia, tuottavuutta ja kilpailukykyä 25 prosenttia big datan avulla sekä demonstroida parannukset laajojen pilottien avulla metsä-, maatalous- ja kalastussektoreilla. Hankkeessa biotalous nähdään kokonaisuutena, joka tuottaa ruokaa, energiaa ja materiaaleja, ja joilla on sisäisiä yhteyksiä. Painopiste on toimitusketjuissa, resurssien optimoinnissa ja resurssien hallinnassa.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia datapankkeja (esim. metsä-, sato- ja kalastodataa) ja kehitetään uusia digitaalisia palveluja sekä uusia big data sovelluksia. Toimimme hankkeessa Forestry pilot -työpaketin vetäjänä. Pilotit, joissa platformina käytetään Wuudis-palvelua, toteutetaan Suomen lisäksi Belgiassa, Tsekissä ja Espanjassa.

Lisätietoja:

SLOPE – hankkeessa vastasimme metsätietojärjestelmän arkkitehtuurista, kehitimme mobiiliratkaisuja logistiikan parantamiseen, rakensimme sähköisen biomassojen ja ainespuun markkinapaikan sekä integroimme järjestelmään lukuisia sensoreita ja tietokantoja.

Lisätietoja:

Rakensimme ja pilotoimme (Espanja) hankkeen partneriyrityksenä toiminnanohjausjärjestelmää erilaisten energiakasvien toimitusketjujen hallintaan pellolta ja metsästä loppukäyttöpaikoille. Hankkeen tuloksena rakennettu pilvipalvelu mobiiliratkaisuineen mahdollistaa tuotannon ja toimitusten läpinäkyvyyden ja kestävyyden ajantasaisen seurannan.

Lisätietoja:

Toimimme hankkeessa ainoana PK-yrityksenä tarjoten tohtoriopiskelijalle tutkimusympäristön ja rakentaa biomassojen toiminnanohjausjärjestelmään, MHG Biomass Manageriin, kestävyystyökaluja biomassojen tuotannon ja toimitusketjujen kestävyyden todentamiseen.

Lisätietoja:

Rakensimme ja pilotoimme hankkeessa Indonesian Keski-Kalimantanilla biomassojen inventointikonseptia ja biomassapohjaisten energiatuotantolaitosten kannattavuuden esiselvityksiin soveltuvaa työkalua.

Lisätietoja: