Wuudis Business on Wuudis-palvelualustalle asiakaskohtaisesti toteutettu Wuudis-palvelukokonaisuus kyseisen asiakkaan tarpeisiin. Asiakaskohtainen toteutus rakentuu vaiheittain ohjelmistokehitysprojektin kautta. Kokonaisuus koostetaan olemassa olevista tai asiakastapausta varten kehitetyistä Wuudis-palvelukomponenteista.

Palvelutuote julkaistaan Wuudis-palvelualustalta joko asiakkaan olemassa olevaan tietojärjestelmään integroituna, Wuudis-mobiilipalveluna tai Wuudis Pro-selainkäyttöliittymän avulla.

Palvelun perusajatus on yhdistää ja muokata eri tietolähteistä rajapintojen kautta kerätty data asiakkaan tarpeita palvelevaksi tietotuotteeksi. Asiakastuote voi olla käyttöliittymä, rajapintapalvelu, paikkatieto, kartta, suunnitelma, raportti, simulaatio, dokumentti tai mikä tahansa näiden yhdistelmä.

Palvelun luonteen vuoksi ennakkovalmisteluiden merkitys Wuudis Business tuotteen toteutuksessa korostuu. Asiakaskohtaiset kehitysprojektit toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä yhdessä asiakkaan kanssa. Lopullisen palvelutuotteen toimitusaika määräytyy projektin kokonaiskeston perusteella.

Ketterän ohjelmistokehityksen periaatteella toteutetuissa ohjelmistoprojekteissa toimivia ohjelmistokomponetteja pystytään toimittamaan jo huomattavan paljon ennen kokonaisuuden valmistumista.

Referenssit