Wuudis osallistuu Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys -tapahtumaan 16.3.2019

Wuudis osallistuu Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys -tapahtumaan 16.3.2019

Tapahtumassa esitellään Wuudiksen Metsäkeskukselle tuottamaa Laatumetsä -mobiilisovellusta. Laatumetsä -mobiilisovelluksella kerätään omavalvontatietoja taimikon varhaisperkauksesta, taimikonhoidosta ja nuoren metsän hoidosta. Mobiililla kerätyt omavalvontatiedot voidaan lähettää suoraan Metsäkeskukseen. Tietoa voidaan hyödyntää kemera-toteutusilmoituksen laatimisessa. Sovelluksella voidaan myös ilmoittaa Metsäkeskukselle metsätuhohavaintoja.

  • Metsäkeskuksen järjestämä Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys -tapahtuma
  • Lauantaina 16.3.2019 klo 09:00 – 15:00
  • Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33
  • Vapaa pääsy
  • Tapahtuman ohjelma
  • Toimitusjohtaja Seppo Huurinaisen esitelmän ”Laatumetsä -mobiilisovellus ja uudet tiedonkeruuvälineet” kuulet salissa nro 7 kello 13:00 alkaen.

Tapahtumassa voit tutustua erilaisiin metsänomistajille kehitettyihin sähköisiin palveluihin sekä kuunnella mielenkiintoisia luentoja. Wuudis Solutions esittelee pisteellään Wuudis Pro -palvelua ja Metsäkeskuksen tilaamaa Laatumetsä -mobiilisovellusta. Esittelemme myös DataBio -hankkeessa rakennettavia ekosysteemipalveluita metsäomaisuuden yksinpuininventointiin ja metsätuhojen monitorointiin uusien kaukokartoitusteknologioiden avulla.